เลือกหมวดหนังสือ :
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารฝึกอบรม [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 222 
 
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัดตาก [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 270 
 
สำรวจการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ของ อปท. [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 174 
 
โอนเงินรายได้ อปท. ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 599 
 
<< หน้าแรก...     759      760      761      762     (763)     764      765      766      767     ....หน้าสุดท้าย >> 1993