เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 224 
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ อปท. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ [ 3 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 292 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับกลาง [ 2 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 155 
 
เรื่อง ประชุมหารือแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา [ 2 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 218 
 
<< หน้าแรก...     760      761      762      763     (764)     765      766      767      768     ....หน้าสุดท้าย >> 2123