เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนจัดสรรงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจัดระเบียบการค้าในพื้นที่ศาธารณะ [ 19 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 208 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนนถ่ายโอน [ 19 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 232 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครภัณฑ์และก่อสร้างปรับปรุงสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แ่ อปท. [ 19 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 199 
 
การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารดีเด่น [ 19 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 195 
 
<< หน้าแรก...     766      767      768      769     (770)     771      772      773      774     ....หน้าสุดท้าย >> 1940