เลือกหมวดหนังสือ :
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และครูดีเด่นฯ ประจำปี 2558 [ 19 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 180 
 
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ [ 19 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 243 
 
ให้จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 และ 2557 [ 19 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 213 
 
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 19 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 334 
 
<< หน้าแรก...     768      769      770      771     (772)     773      774      775      776     ....หน้าสุดท้าย >> 1940