เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง รายงานการจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 246 
 
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 [ 14 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 189 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 194 
 
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 231 
 
<< หน้าแรก...     771      772      773      774     (775)     776      777      778      779     ....หน้าสุดท้าย >> 2119