เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธรณูปโภค [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 366 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 281 
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 243 
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 206 
 
<< หน้าแรก...     772      773      774      775     (776)     777      778      779      780     ....หน้าสุดท้าย >> 2119