เลือกหมวดหนังสือ :
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 3/2559 [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 541 
 
เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วงงงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 487 
 
เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 352 
 
เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 288 
 
<< หน้าแรก...     772      773      774      775     (776)     777      778      779      780     ....หน้าสุดท้าย >> 2056