เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อเยาวชนไทย สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 130 
 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 709 
 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 155 
 
ขอเชิญประชุมการพิจารณาคำขอกำหนดสำนักงานอบต.และโรงเรียนในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ชั้น 2 (อาคาร อบจ.เดิม) [ 12 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 263 
 
<< หน้าแรก...     774      775      776      777     (778)     779      780      781      782     ....หน้าสุดท้าย >> 2119