เลือกหมวดหนังสือ :
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 630 
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (ป.โท) [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 315 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 3/2559 [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 542 
 
เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วงงงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 487 
 
<< หน้าแรก...     777      778      779      780     (781)     782      783      784      785     ....หน้าสุดท้าย >> 2061