เลือกหมวดหนังสือ :
การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 230 
 
ขอเชิญตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
 
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 116 
 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับอำเภอ จังหวัดตาก [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 99 
 
<< หน้าแรก...     75      76      77      78     (79)     80      81      82      83     ....หน้าสุดท้าย >> 1936