เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 22 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 3042 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ e-learning [ 21 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 381 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "การกำหนดราคากลางให้สอดคล้องกับการบริหารงานพัสดุของ อปท." [ 21 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 357 
 
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตาก [ 21 ม.ค. 2559 ]    อ่าน 190 
 
<< หน้าแรก...     781      782      783      784     (785)     786      787      788      789     ....หน้าสุดท้าย >> 2001