เลือกหมวดหนังสือ :
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2559) [ 23 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 700 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน [ 23 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 253 
 
อนุมัตโครงการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 23 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 359 
 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 23 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 960 
 
<< หน้าแรก...     787      788      789      790     (791)     792      793      794      795     ....หน้าสุดท้าย >> 2059