เลือกหมวดหนังสือ :
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 18 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 414 
 
กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัดขอถ่ายสำเนาเอกสาร [ 18 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 208 
 
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ [ 18 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 355 
 
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ 18 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 419 
 
<< หน้าแรก...     795      796      797      798     (799)     800      801      802      803     ....หน้าสุดท้าย >> 1914