เลือกหมวดหนังสือ :
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้ง คกก. ประเมินผลงาน ขรก.ครู เพื่อให้มีวิทยฐานุครูชำนาญการ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
 
การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 234 
 
ขอเชิญตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 90 
 
<< หน้าแรก...     79      80      81      82     (83)     84      85      86      87     ....หน้าสุดท้าย >> 1941