เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด ขอข้อมูลชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย [ 15 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 116 
 
ด่วนที่สุด การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. (CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 [ 12 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 187 
 
ด่วนที่สุด โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) [ 11 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
 
<< หน้าแรก...     81      82      83      84     (85)     86      87      88      89     ....หน้าสุดท้าย >> 1937