เลือกหมวดหนังสือ :
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2561 ชุดที่ 2 [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 196 
 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 207 
 
แจ้งขยายเวลาโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคระอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้ง ๑/๒๕๖๑ [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
 
<< หน้าแรก...     87      88      89      90     (91)     92      93      94      95     ....หน้าสุดท้าย >> 1993