เลือกหมวดหนังสือ :
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 256 
 
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับวัสดุอุปกรณ์ดานการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 108 
 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 133 
 
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 99 
 
<< หน้าแรก...     93      94      95      96     (97)     98      99      100      101     ....หน้าสุดท้าย >> 2063