เลือกหมวดหนังสือ :
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS)และระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 256 
 
ด่วนที่สุด ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินการของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 90 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 383 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
 
<< หน้าแรก...     96      97      98      99     (100)     101      102      103      104     ....หน้าสุดท้าย >> 2059