เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 194 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 184 
 
สมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 76 
 
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 105 
 
<< หน้าแรก...     97      98      99      100     (101)     102      103      104      105     ....หน้าสุดท้าย >> 2058