เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
 
ด่วนที่สุด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรกรพอเพียง สู่ท้องถิ่น [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
ด่วนที่สุด เร่งเรัดดำเนินการเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
 
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบจำทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา ๗๗ [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
 
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16      17      18     ....หน้าสุดท้าย >> 2084