เลือกหมวดหนังสือ :
ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปฏิบัิติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ 10 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1653 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. จังหวัดตาก ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕  [ 8 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 621 
 
ด่วนที่สุด โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ [ 5 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 570 
 
โครงการท้องถิ่นสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดินจังหวัดตาก [ 5 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 544 
 
<< หน้าแรก...     1874      1875      1876      1877     (1878)     1879      1880      1881      1882     ....หน้าสุดท้าย >> 2037