เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณค่าก้อสร้างอาคารเรียน [ 23 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 630 
 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมายท้องถิ่นและเทคนิคการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 781 
 
รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2552 [ 22 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 977 
 
ประกาศจังหวัดตาก โดย สนง.สถ.ตาก เรื่อง แจ้งผลการประกวดราคาซื้อรถกวาดขนาดเล็กให้แก่ อปท [ 15 มิ.ย. 2552 ]    อ่าน 740 
 
<< หน้าแรก...     1881      1882      1883      1884     (1885)     1886      1887      1888      1889     ....หน้าสุดท้าย >> 1911