เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการท้องถิ่นสมานฉันท์ สร้างความสามัคคี ทำความดีแผ่นดิน จังหวัดตาก (ณ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา) ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๓๗.๑/๕๑๒๖ ลว.๒๓ มี.ค.๕๔ ) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 645 
 
ด่วนทีสุด แจ้งเปลี่ยนการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 - 14.00 น. [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 493 
 
ขอความอนุเคราะห์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ทม ตาก (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๒๙๒) [ 22 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 678 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 22 มีนาคม 2554  [ 22 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 616 
 
<< หน้าแรก...     1901      1902      1903      1904     (1905)     1906      1907      1908      1909     ....หน้าสุดท้าย >> 2120