หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2554 [ 18 มี.ค. 2554 ]  
อ่าน: 1561
 


 
พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2554 ]  
อ่าน: 1455
 


 
โครงการอบรมความรู้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้แก่ อปท. รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 [ 10 ก.พ. 2554 ]  
อ่าน: 1453
 
 
         


 
โครงการท้องถิ่นสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน จังหวัดตาก [ 10 ก.พ. 2554 ]  
อ่าน: 1565
 


 
ประกาสสอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น [ 7 ก.พ. 2554 ]  
อ่าน: 1402
 


 
อวยพรปีใหม่ท้องถิ่นจังหวัดตาก [ 24 ม.ค. 2554 ]  
อ่าน: 1438
 
<< หน้าแรก...     4      5      6     (7)     8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 15