ทอดกฐิน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก [ 6 พ.ย. 2552 ]  
อ่าน: 1863
 


 
ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพฯ [ 3 พ.ย. 2552 ]  
อ่าน: 1204
 


 
พิธีส่งมอบรถยนต์กวาดและดูดฝุ่นตามงบประมาณพัฒนาจังหวัด [ 29 ต.ค. 2552 ]  
อ่าน: 980
 
 
         


 
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก [ 15 ต.ค. 2552 ]  
อ่าน: 1412
 


 
การตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านสุขภาพของโรงเรียน ตชด. บ้านเลตองคุ ม.10 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง [ 7 ก.ย. 2552 ]  
อ่าน: 1614
 


 
พิธีเรียกขวัญ ผูกข้อมือ "ลาขุ" เทศบาลตำบลแม่จัน [ 7 ก.ย. 2552 ]  
อ่าน: 2754
 
<< หน้าแรก...     9      10      11     (12)     13      14      15