อบต.ขะเนจื้อ วันนี้ (19 ก.พ.62) เวลา 12.30 น. ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันไฟป่าและหมอกควัน อบต.ขะเนจื้อ ได้ออกไปฉีดน้ำป้องกันไฟไหม้ป่า หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ [ 19 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 1
 
 

 
 
อบต.ขะเนจื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ได้เข้าร่วมพิธีจุดเติมน้ำดับไฟ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 3
 
 

 
 
อบต.แม่ระมาด การฝึกอบรมการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย [ 18 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 9
 
 
         
 

 
 
ทต.วังเจ้า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนหน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง [ 18 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 5
 
 

 
 
ทต.วังเจ้า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนริมคลองวังเจ้า [ 18 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 5
 
 

 
 
อบต.หนองบัวเหนือ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิศสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ในกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว [ 18 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 9
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1113