ทต.ทุ่งหลวง [ 17 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 1
 
 

 
 
อบต.พระธาตุผาแดง วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันปลูกป่า บริเวณป่าทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 17 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 1
 
 

 
 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา [ 17 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 7
 
 
         
 

 
 
ทต.ท่าสายลวด อบรมโครงการบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 2
 
 

 
 
อบต.ท้องฟ้า ประชุมสภาอบต.ท้องฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 1
 
 

 
 
อบต.พระธาตุ ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งมะขามป้อม เดือนสิงหาคม [ 17 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 0
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1000