อบต.พระธาตุ พื้นที่ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 2 บ้านตีนธาตุ และบ้านห้วยแห้ง [ 21 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 0
 
 

 
 
อบต.วังจันทร์ โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 1
 
 

 
 
อบต.พระธาตุ หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 [ 20 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 2
 
 
         
 

 
 
ทต.อุ้มผาง งานกองช่าง เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ลงพื้นที่เพื่อตัดต้นไม้ที่ล้มกรีดขว้างทางจารจร ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ [ 20 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 0
 
 

 
 
ทต.อุ้มผาง ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ด้วยในวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ตำบลอุ้มผาง ร่วมพี่น้องประชาชน ชาวอุ้มผางได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณภายในวัดพาณิชย์นิรมล เพื่อเตรียมสถานจัด วันสำคัญทางศาสนา ในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ในครั้งน [ 20 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 1
 
 

 
 
ทต.อุ้มผาง คณะทางผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ประชุมปรึกษาหารือ นอกรอบ ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเทศบัญญัติในครั้งนี้ค่ะ [ 20 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 0
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 972