วิทยาลัยชุมชนตาก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา 09.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2763 ท่าน