เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2552 เวลา 17.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 894 ท่าน