สำนักงานเทศบาลนครเชียงรายรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2553 เวลา 14.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1913 ท่าน