ขอความร่วมมือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของเทศบาลเมืองตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2552 เวลา 12.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 968 ท่าน