โครงการสัมมนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2552 เวลา 15.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 802 ท่าน