พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2552 เวลา 15.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 733 ท่าน