ด่วนที่สุด การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2553 เวลา 10.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1156 ท่าน