การดำเนินงานป้อนกันอุบันติภัยช่วงเทศกาลสงกรายต์ ปี 2552และจุดให้บริการนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2552 เวลา 07.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 819 ท่าน