รายงานความเคลื่อนไหวของการพิจารณาอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ประจำวันที่ 3-24 เมษายน 2552)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2552 เวลา 14.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1098 ท่าน