ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 เม.ย. - มิ.ย. 52  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2552 เวลา 07.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 696 ท่าน