รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.โป่งแดง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2553 เวลา 13.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2613 ท่าน