ขยายเวลาส่งแบบ สปส.รบ 2000 "เช็คช่วยชาติ"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2552 เวลา 12.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 961 ท่าน