ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ท้องถิ่นเมืองตากสัมพันธ์" ครั้งที่ 1/2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2552 เวลา 14.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1014 ท่าน