วิทยาลัยชุมชนตาก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2552 เวลา 09.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 966 ท่าน