อบต.ย่านรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2552 เวลา 16.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1452 ท่าน