ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ทม.สมุทรสาคร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 531 ท่าน