สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศลบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหารของเทศบาล ทต.แม่ตื่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 775 ท่าน