กิจกรรมโครงการสมานฉันท์สร้างสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2553 เวลา 16.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1560 ท่าน