สมัครสอบคับเลือกเปลี่ยนสายงาน ทต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2553 เวลา 15.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1697 ท่าน