รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิิ่่น ทม.สิงหนคร จ.สงขลา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 10.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1184 ท่าน