ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (เอกสาร เลขที่ 657 ,75)  
 

1. ที่ นศ. 52201/ว0657 ลว. 25 ก.พ. 54 ทม.ทุ่งลง  อ.ทุ่งลง จ.นครศรีธรรมราช
2. ที่ บร. 89301/ว75 ลว 1 มี.ค. 54 อบต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2554 เวลา 13.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1269 ท่าน