ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2554 เวลา 16.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1872 ท่าน