คำนวณด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2554 (Core team)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2554 เวลา 14.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1852 ท่าน